PALVELUSKOIRALAJIT

Palveluskoiraksi nimitetään koiraa, joka on koulutettu ihmisen avuksi erilaisiin etsintä- ja suojelutehtäviin. Niiden tehtävänä on etsiä kadonneita ihmisiä, jäljittää karkureita, etsiä erilaisia aineita tai homeita tai vartioida jotakin aluetta tai omaisuutta. Näitä tehtäviä varten on kehitetty erilaisia kokeita seuraamaan koirien tasoa. Palveluskoira on kuitenkin eri asia kuin virkakoira. Pelastuspuolella tähdätään enemmän lopputulokseen, esimerkiksi ihmisen löytymiseen ja pk-puolella on tärkeää mennä tiettyjen kaavojen mukaan. Painotukset ovat siis hieman erilaisia. Palveluskoiriksi käsitetään ne kaikki rodut, joilla on oikeus osallistua palveluskoirakokeisiin. Rotuja on nykyään yli 60 ja listan niistä löydät parhaiten palveluskoiraliiton nettisivuilta. Collie kuuluu palveluskoirarotuihin.

Palveluskoirakokeita ovat käyttäytymiskoe, josta kaikki alkaa, jälkikokeet, hakukoe, viestikoe, etsintäkoe, suojelukokeet, pelastuskoirakokeet, valjakkohiihto ja opastuskoe. Kaikkiin kokeisiin kuuluu lisäksi tottelevaisuusosuus ja esineruutu, jotka koirakon tulee läpäistä. Puhekielessä puhutaan tottiksesta eli tottelevaisuuskoulutuksesta. Tottis eroaa TOKO:sta pienin painotuksin. Jokaisen koiran ohjaaja päättää itse, mikä koelajeista soveltuu heille parhaiten. Parhaimmillaan koirakko voi saavuttaa käyttövalion (KVA) arvon. Pk-lajeissa koirilla käytetään SPKL:n valjaita, jotta kaikki tunnistavat työssä olevan koiran. Myös koiralle liivit antavat töissä olon tunnelman.

Käyttäytymiskoe = BH-koe

Kaikki alkaa siis käyttäytymiskokeesta. Ennen kuin saa mennä kisaamaan pk-lajeihin, on BH oltava suoritettuna. Kokeen tarkoituksena on selvittää koiran yhteiskuntakelpoisuus. Kokeeseen saa osallistua myös rekisteröimättömät koirat. Kokeeseen kuuluu tottelevaisuusosuus (kaavio) ja kaupunkiosuus. Koirat eivät kilpaile keskenään, vaan kaikki hyväksytysti kokeen suorittaneet saavat BH – koulutustunnuksen.

Mielestäni kaikki koirat tarvitsevat peruskoulutuksen, niinpä tämä koe on hyvä mittari sitä varten. En tarkoita, että kaikkien tulisi läpäistä koe vaan kouluttaa sen verran että BH voisi olla tähtäimenä.

Esine-etsintä

Esine-etsinnässä koira etsii ihmisille kuuluvia esineitä aluskasvillisuuden peittämästä maastosta. Esine voi olla vaikkapa kännykkä, avainkotelo, rahakukkaro tai lapsen kenkä. Etsintäalue on kooltaan 50m x 50m ja se tallataan jäljestämisen estämiseksi. Esine-etsintä on erittäin hyödyllinen taito tavallisellekin koiranomistajalle. Koiralta menee taatusti vähemmän aikaa yhden kadonneen avainnipun etsimiseen kuin omistajalta.

Jälkikoe

Jälkikoe on lajeista ehdottomasti suosituin. Jäljestäminen on koiralle luontaista toimintaa. Jäljestämisessä tärkeää on hyvä keskittymiskyky ja taistelutahto. Ihmisen tekemän jäljen ajamisessa käytetään useita eri koiran viettejä hyväksi, jotta koira pysyy motivoituneena.

Jälkikokeessa ihminen kävelee maastossa sovitun reitin ja pudottelee kävelyuralleen jälkiesineet (6 puukeppiä). Maan pinta murtuu askeleiden alla tätä hajua hyödyntämällä koira löytää jälkiesineet ja ilmaisee ne ohjaajalleen. Kun koira osaa tehdä tämän, sille opetetaan jäljestäminen puhtaasta maastosta. Jälki voi olla jopa 1500mertiä pitkä ja sen annettu vanhentua jopa 2 tuntia. Mitä vanhempaa jälki on, sen vaikeampaa se on koiralle. Kilpailija itse ei tiedä missä ja miten jälki on.

Aluksi on hyvä opetella jäljen alkeet koulutusohjaajan kanssa, mutta sen jälkeen jälkeä voi harrastaa yksinkin. Toki välillä on myös hyvä ajaa muidenkin jälkiä. Jälki vaatii pitkäjänteisyyttä ja systemaattista otetta. Järjestys sopii collielle hyvin.

Hakukoe

Hakukokeessa koira etsii määrätyltä alueelta sinne piiloutuneita ihmisiä, ns. maalimiehiä, ja ilmaisee ne. Hakualue suurenee luokkanousujen myötä. Suurimmillaan alue on 100m x 300m. Koira hakee alueelta tarkasti ohjattuna vuoroin vasemmalta ja vuoroin oikealta puolelta keskiviivaa. Koira voi ilmaista maalimiehen joko haukkumalla tai tuomalla ohjaajalle rullan merkiksi löytymisestä.

Hakua ei voi harrastaa yksin. Hakuryhmään pääsy edellyttää sitoutumista ja kiinnostusta myös toisten koiriin. Jos koirakko saavuttaa menestystä, menestys on aina koko hakuryhmän ansiota. Haku on suosittu laji, jossa parhaimmillaan hyvät ystävät treenaavat keskenään ja nauttivat koiriensa osaamisesta. Haku vie myös aikaa, mutta taatusti on sen arvoista. Haku sopii collielle hyvin.

Viestikoe

Viestikoirat toimivat aikanaan molemmissa maailmansodissa välittäen viestejä eri rintamalinjojen välillä. Viestikoe noudattelee edelleen tätä sotakoirien toimintamallia. Viestiin tarvitaan koiralle 2 läheistä ihmistä. Koiralta vaaditaan monenlaisia ominaisuuksia; taistelutahtoa, hermorakennetta, halua juosta, temperamenttia, sosiaalisuutta ja keskittymiskykyä.

Kokeessa koira joutuu juoksemaan ennalta merkittyä rataa, kahdesta viiteen kertaan kahden koiralle tutun henkilön väliä. Juostavan matkan pituus vaihtelee 2300metristä 7200metriin. Lähtökäskyn saatuaan koiran tulee selvitä matkasta itsenäisesti häiriötekijöistä (esim. marjastajat) välittämättä. Aika ja käyttäytyminen ovat ratkaisevia tekijöitä. Viesti sopii collielle mainiosti.

Etsintäkoe

Etsintäkoe on vielä vähän harrastettu laji. Tämä vaativa laji edellyttää koiralta vahvoja hermoja ja toimintakykyä. Vaikka etsintäkokeen yksittäiset osiot tuntuvat helpohkoilta, on koirakon hallittava ne varsin hyvin ennen kohtuullistakaan kisamenestystä.

Etsintäkokeen maasto-osuus koostuu jäljestä, henkilöhausta, esineruudusta, pudotetun esineen noudosta ja tarkkuusetsinnästä. Henkilöetsinnässä maalimiehiä on 2 ja alueen koko 100m x 100m. Pudotetussa esineessä toimitaan lähes kuin tottelevaisuusosuuden noutoliikkeessä. Tarkkuusetsinnässä koiran tulee etsiä 1 metalliesine (esim. mutteri tai kolikko) 3m x 3m alueelta. Laji sopii collielle, joskin tällöin pentu tulee valita jo erityishuolella mikäli tällaiset suunnitelmat ovat jo silloin kiikarissa.

IPO ja suojelu

IPO-koe ja suojelukoe käsittävät jäljestämis-, tottelevaisuus- ja suojeluosuudet. Kokeet vaativat koiralta tasapainoista ja hyvähermoista luonnetta, hyvän fyysisen terveyden ja kestävyyden, temperamentin, taistelutahdon ja puolustushalun.

Koiran koulutus on pitkäjänteistä ja vastuullista. Tarvitaan myös ammattitaitoinen maalimies, joka tietää mitä tekee. Ensimmäiseksi harrastukseksi tätä ei voida suositella.

Lajia voi toki collienkin kanssa harrastaa, mutta harvoin collie on omimmillaan tässä lajissa. Kohteliaalta collielta vaaditaan aikamoisia paukkuja tämän lajin vaatimiin suorituksiin. Colliet tuskin otetaan edes kovin vakavasti näissä harrastuspiireissä. Tästä ei kuitenkaan pidä välittää jos aikoo lajia harrastaa. Paras keino kumota väitteet on todistaa ne vääriksi. Suojeluun kykeneviä collieita on ehkä muutama, mutta valtaosa collikoista taitaa olla varustettu pehmeämmillä arvoilla.

Erikoisjälki

Erikoisjäljessä ei ole tottelevaisuusosiota. Koeluokkia on kaksi. 1.luokassa jälki on 1000–1400 askelta pitkä ja 3 tuntia vanha sekä 4 käyttöesinettä, jotka koiran on ilmaistava. 90 asteen kulmia on 6. 2.luokassa pituus on noin 2000 askelta, 3 tuntia vanha ja esineitä 7 ja kulmia 8.

Pelastuskoiratoiminta

Pelastuskoiratoiminta on ensisijassa humanitääristä työtä hädässä olevien lähimmäisten auttamiseksi. Näin ollen harrastus on yhtä lailla myös omistajan kuin koirankin harrastus. Pelastuskoiratoiminta on enemmänkin elämäntapa. Pelastuskoiran tulee hallita vähintään 2 etsintämuotoa: jäljestäminen, maastoetsintä (haku) tai raunioetsintä. Rauniokokeeseen kuuluu ns. ketteryysosuus. Pelastuspuolen haku ja jälki eroavat painotuksiltaan hieman pk:n varsinaisesta haku- ja jälkikokeista.

Koulutetut ja vaaditun koulutustason saavuttaneet koirakot pääsevät halutessaan ns. hälytysryhmiin, joissa pääsee ns. oikeisiin töihin etsimään esim. kadonnutta vanhusta. Koiria koulutetaan erilaisiin katastrofeihin ja onnettomuuksiin ihmisen avuksi pelastustoimiin. Koira siis ei koskaan ole yksin kentällä. Koirakon oma taitotaso tulee ylläpitää erilaisin koulutuksin ja taitotestein, joita järjestetään säännöllisesti. Myös ohjaajan itsensä tulee kouluttaa itseään esimerkiksi ensiapukursseilla.

Pelastuskoiratoiminta sopii collielle erittäin hyvin. Jotkut colliet ovat ääniherkkiä ja silloin tämä harrastus on valitettavasti hieman liian vaikeaa. Työskentelyolosuhteet ovat joskus tiukat; savua, pauketta, hämärää, ahtautta, hankalaa maastoa, sadetta, savua ja sireenejä.

Valjakkohiihto

Nimestään huolimatta valjakkohiihtoa voi harrastaa yhdelläkin koiralla. Koiran koolla on tässä lajissa merkitystä. Nartulle suositeltava paino on vähintään 15kg ja urokselle 20kg. Tosin sirorakenteisten koirien kanssa sopii olla tarkkana. Valjakkohiihto sopii collielle hyvin, mutta sen taakkaan on kiinnitettävä erityishuomiota juuri edellä mainituista syistä.

Valjakkohiihtoa voi harrastaa myös kuntoilumielessä, tärkeää on kuitenkin kiinnittää huomiota koiran kestävyyteen ja voimaan. Kilpailuissa hiihdettävä sarja määräytyy koiran rodun, sekä ohjaajan iän ja sukupuolen mukaan.

Opastuskoe

Suomen Punainen Risti aloitti opaskoirakoulutuksen v. 1940, nykyään Näkövammaisten keskusliitto kouluttaa koirat.

Opaskoirakokeessa testataan sekä koiran että ohjaajan taitoja. Kokeen tarkoitus on selvittää näkövammaisen ohjaajan käyttöön hyväksytyn koiran opastuskykyä erilaisilla opastustyöskentelyyn perustuvilla tehtävillä. Koiran tulee esimerkiksi opastaa ohjaajansa turvallisesti silloinkin kun jalkakäytävältä joudutaan siirtymään ajoradalle.

Collie sopinee opaskoiraksi, joskin pääasiassa opaskoirina toimivat labradorinnoutajat tänä päivänä.

Avustajakoiria on koulutettu Suomessa noin 10 vuotta. Invalidiliitto ostaa valmiit koirat, jotka ovat koulutettu Paimion aputassukoululla ja sijoittaa ne sitten sopiville käyttäjille. Yhden avustajakoiran koulutus maksaa noin 20 000 euroa.. Opaskoiriin verrattuna avustajakoira tarvitsee hieman erilaisia taitoja töihinsä. Opaskoira opastaa näkövammaista, avustajakoira avustaa vammautuneita tai sairastuneita ihmisiä. Koiran käyttäjä voi olla kävelevä tai istua pyörätuolissa ja heidän ongelmansa ovat hyvin erilaisia. Joillekin puhuminen on vaikeaa ja tällöin kontakti otetaan koiraan pillin avulla. Koiran tehtävä voi olla nostaa vaikka pudonnut kännykkä, oven avaaminen, valojen sammuttaminen tai vaikkapa kevyen ostoskassin kantaminen.

Pääasiassa myös avustajakoirissa on labradorinnoutajat hyvin edustettuina, mutta on Suomessa valmistunut yksi colliekin avustajakoiraksi, Snowpaw Invisible Touch ”Tatsi”